Barion Pixel

Pachové-ohradníky.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

0917 417 448

Dostupnosť: Skladom

PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom

SKU: 18878

5,80 

PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom –  OCHRANA PROTI KLIEŠŤOM A KOMÁROM VO VOĽNEJ PRÍRODE

Na sklade

Popis

PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom

Škodca: komár, kliešť

Ako sa používa: Na povrch kože a oblečenie

Cieľové organizmy:

krv cicajúci hmyz ako napr. komáre, kliešte

Návod na použitie:

Pred použitím nádobku dôkladne potraste. Striekajte zo vzdialenosti 10-15cm  na miesta, ktoré chcete ochrániť pred  hmyzom. POZOR: Repelent  môže poškodiť umelé alebo kožené látky, sklo na hodinkách a tiež lakované alebo farbené veci.

Účinok je dlhotrvajúci. Nikdy nestriekajte v uzavretom objekte. V prípade alergie sa pred aplikáciou skúšobne presvedčte na malom mieste o prípadnej škodlivosti prípravku. Malým deťom najlepšie strieknúť na oblečenie.

PROTECT repelent  ponúka dlhotrvajúcu účinnosť proti dotieravému hmyzu a zvlášť proti kliešťom vo voľnej prírode. Opakujte maximálne 2 x denne. Proti komárom  účinkuje na dobu 3-5 hodín . Nepoužívať na nadmerne opálenú, narušenú pokožku a na rany. Prípravkom ošetrenú pokožku nevystavujte slnečnému žiareniu. Po návrate z vonkajšieho prostredia ošetrenú pokožku čo najskôr dôkladne umyte vodou a mydlom. Vyvarujte sa nadmernému a dlhodobému používaniu výrobku.

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom !

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

Ďalšie informácie

Škodca

Kliešť, Komáre

Quick Comparison

nastaveniePROTECT® repelent proti kliešťom a komárom odstrániťBROS elektrický odparovač náhradné vankúšiky proti komárom odstrániťBROS repelentná pena proti komárom pre deti 90ml odstrániťBROS repelent proti kliešťom na odevy 90ml odstrániťBROS elektrický odparovač pre deti náhradná tekutá náplň proti komárom odstrániťBros Elektrický odparovač proti komárom + 10 vankúšikov odstrániť
ObrázokPROTECT® repelent proti kliešťom a komáromBROS elektrický odparovač náhradné vankúšiky proti komáromBROS repelentná pena proti komárom pre deti 90mlBROS repelent proti kliešťom na odevy 90mlBROS elektrický odparovač pre deti náhradná tekutá náplň proti komáromBros Elektrický odparovač proti komárom + 10 vankúšikov
SKU188781658216603165971657916372
Hodnotenie
cena 5,80  2,80  3,60  3,60  5,90  4,60 
skladom

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

DostupnosťNa skladeNa skladeNa skladeNa skladeNa skladeNa sklade
Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Popis

PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom -  OCHRANA PROTI KLIEŠŤOM A KOMÁROM VO VOĽNEJ PRÍRODE

Náhradná náplň určená do elektrického odparovača BROS. Účinná látka sa odparuje, likviduje hmyz a bráni ďalšiemu vletieť do miestnosti. Jedna náplň chráni po dobu 12hodín. Balenie obsahuje 20ksPríjemne voňajúce pena zaisťuje účinnú ochranu proti komárom po dobu až 6 hodín.Inovatívny výrobok, ktorý chráni pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú. Po aplikácii na odev a obuv kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Účinkuje ihneď po aplikácii a účinnosť si zachováva po dobu 20 dní.Tekutá náhradná náplň do elektrického odparovača BROS pre deti.BROS elektrický odparovač proti komárom s 10ks vankúšikov, náplní proti komárom.
Obsah

PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom

Škodca: komár, kliešť Ako sa používa: Na povrch kože a oblečenie Cieľové organizmy: krv cicajúci hmyz ako napr. komáre, kliešte Návod na použitie: Pred použitím nádobku dôkladne potraste. Striekajte zo vzdialenosti 10-15cm  na miesta, ktoré chcete ochrániť pred  hmyzom. POZOR: Repelent  môže poškodiť umelé alebo kožené látky, sklo na hodinkách a tiež lakované alebo farbené veci. Účinok je dlhotrvajúci. Nikdy nestriekajte v uzavretom objekte. V prípade alergie sa pred aplikáciou skúšobne presvedčte na malom mieste o prípadnej škodlivosti prípravku. Malým deťom najlepšie strieknúť na oblečenie. PROTECT repelent  ponúka dlhotrvajúcu účinnosť proti dotieravému hmyzu a zvlášť proti kliešťom vo voľnej prírode. Opakujte maximálne 2 x denne. Proti komárom  účinkuje na dobu 3-5 hodín . Nepoužívať na nadmerne opálenú, narušenú pokožku a na rany. Prípravkom ošetrenú pokožku nevystavujte slnečnému žiareniu. Po návrate z vonkajšieho prostredia ošetrenú pokožku čo najskôr dôkladne umyte vodou a mydlom. Vyvarujte sa nadmernému a dlhodobému používaniu výrobku.   Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.  
Vankúšiky napustené účinnou látkou určené do elektrického odparovača pre likvidáciu komárov a ochranu interiérov pred lietajúcim hmyzom zvonku. Účinnosť je zachovaná aj pri otvorených oknách a rozsvietenom svetle. Jeden vankúšik chráni miestnosť s objemom približne 30 m3 približne 10 h. Optimálna ochrana nastáva po 30 minútach po zapojení.

Návod na použitie:

Náplň vložte do štrbiny. Zariadenie zapojte do 230 V elektrickej zásuvky. Vznikajúca teplota spôsobí odparovanie účinnej látky. Opotrebovaná náplň mení farbu. Opotrebovanú náplň vymieňajte za novú pri odpojenom prístroji.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne. Po použití elektrického odparovača si umyte ruky. Pred použitím elektrického odparovača otvorte okná alebo po jeho použití miestnosť dôkladne vyvetrajte. Nezakrývajte zariadenie, vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi a vodou. Nedotýkajte sa zapnutého elektrického odparovača kovovými predmetmi a mokrými rukami. Nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádza nezakryté jedlo alebo v miestnostiach obývaných deťmi mladšími ako 1 rok, tehotnými ženami, chorými alebo alergikmi.

BROS repelentná pena proti komárom pre deti 90ml

Jemná pena s príjemnou vôňou zaisťuje účinnú ochranu pred komármi na dobu až 6 hodín. - pre deti staršie ako 1 rok - obsahuje D-panthenol Výrobok môže byť používaný už aj u detí starších ako 1 rok. Vďaka pridanému D-panthenolu pena zvlhčuje a zvláčňuje citlivú detskú pokožku. Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

BROS repelent proti kliešťom na odevy

Sprej s dvojitým účinkom, ktorý kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Nanáša sa na oblečenie a obuv a účinkuje okamžite. Má dlhodobý účinok a pri použití na oblečenie chráni až 20 dní.

Návod na použitie:

Pred použitím pretrepte. Rovnomerne naneste na oblečenie a obuv zo vzdialenosti 15 cm. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu ani nylon. Vyberte si málo viditeľné miesto a overte či sprej poškodzuje ostatné syntetické tkaniny alebo plasty.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.   Nebezpečenstvo H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždi kožu. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodo­ bými účinkami. H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispo­zícii obal alebo etiketu výrobku. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Nenanášajte na kožu. Neinhalujte výpary. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametrín 0,025% (0,025 g/100 g), Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g). Reg.číslo: bio/1510/D/13/CCHLP. Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.
Účinná látka likviduje hmyz v miestnosti a bráni ďalšiemu vletieť do miestnosti. Dlhodobé pôsobenie až 60 nocí. Balenie obsahuje 1ks náplne 40ml. Vhodné pre deti staršie ako 1 rok. Tekutá insekticídna náplň do elektrického odparovača pre likvidáciu komárov a ochranu interiérov pred lietajúcim hmyzom zvonku. Účinnosť je zachovaná aj pri otvorených oknách a rozsvietenom svetle. Chráni miestnosti o rozlohe až 20 m2 (okolo 50 m3) až 60 nocí pri použití 8 hodín denne. Optimálna ochrana je zaistená po 30 min. používania.

Návod na použitie

Otvorenú fľašu s tekutinou naskrutkujte do elektrického odparovača. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky tak, aby sa tekutina nevyliala z fľaše, takže otvorte fľašu vo vertikálnej polohe. Po zapojení zariadenia uvoľnené teplo spôsobí, že sa tekutina odparí a začne sa šíriť insekticíd. Prázdnu fľašu vymeňte za novú. UPOZORNENIE! Nezapínajte zariadenie ak je hore dnom (ak je dno fľaše hore).

Bezpečnostné opatrenia:

Po použití elektrického odparovača si umyte ruky. Pred použitím elektrického odparovača otvorte okná alebo po jeho použití miestnosť dôkladne vyvetrajte. Zariadenie nezakrývajte, zabráňte kontaktu s horľavými látkami a vodou. Nedotýkajte sa zapnutého elektrického odparovača kovovými predmetmi ani mokrými rukami. Nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádza nezakryté jedlo alebo v miestnostiach obývaných deťmi mladšími ako 1 rok, chorými alebo alergikmi. Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Bros Elektrický odparovač proti komárom + 10 vankúšikov

Elektrický odparovač je určený na ochranu miestností proti komárom, muchám a inému lietajúcemu hmyzu. Prevádzka elektrického odparovača je jednoduchá a nenáročná. Súčasťou balenia sú náhradné vankúšiky 10ks. Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

KOMPLETNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Elektrický odparovač s vankúšikmi napustenými aktívnou látkou pre likvidáciu komárov a ochranu interiérov pred lietajúcim hmyzom zvonku. Účinnosť je zachovaná aj pri otvorených oknách a rozsvietenom svetle. Jedna vložka chráni miestnosť s rozlohou 20m² približne na 10 hod. Optimálna ochrana nastáva 30 minút po zapojení. Návod na použitie : Náplň vložte do štrbiny. Zariadenie zapojte do 230 V elektrickej zásuvky.Vznikajúca teplota spôsobí odparovanie účinnej látky. Opotrebovaná náplň mení farbu. Opotrebovanú náplň vymieňajte za novú pri odpojenom prístroji.
Hmotnosť
Rozmery------
Ďalšie informácie
Škodca

Kliešť, Komáre

Škodca

Hmyz, Komáre, Lietajúci hmyz

Škodca

Hmyz, Kliešť, Komáre

Škodca

Hmyz, Kliešť

Škodca

Hmyz, Komáre, Lietajúci hmyz

Škodca

Hmyz, Komáre, Lietajúci hmyz

PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom
Prezeráte si: PROTECT® repelent proti kliešťom a komárom 5,80 
Pridať do košíka
Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť. Ostatné budú skryté. Presunutím myšou zmeníte poradie.
 • Obrázok
 • SKU
 • Hodnotenie
 • cena
 • skladom
 • Dostupnosť
 • Pridať do košíka
 • Popis
 • Obsah
 • Hmotnosť
 • Rozmery
 • Ďalšie informácie
 • Atribúty
 • Vlastné atribúty
 • Vlastné polia
Click outside to hide the comparison bar
Porovnaj
Nákupný vozík Zavrieť