Barion Pixel

Pachové-ohradníky.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

0917 417 448

Dostupnosť: Skladom

PROTECT postrek proti ploštici a blche 500ml

SKU: 17028

14,80 

Rozprašovač PROTECT® proti ploštici posteľnej a blche s rozprašovačom 

Na sklade

Popis

PROTECT postrek proti ploštici a blche 500ml

Vhodný do vnútorných priestorov na ničenie krv sajúcich parazitov ako je ploštica a blcha.

Moderná formulácia zaručuje vynikajúcu vypudivosť a zároveň dlhotrvajúcu účinnosť pomocou účinnej látky S-metoprén, regulátor rastu hmyzu, ktorý preruší vývojové štádium jedincov.

Prípravok je vhodný aj na škodce, ktoré sú rezistentné na syntetické pyretroidy.

Rozprašovač je vybavený bezpečnostnou poistkou proti nechcenému použitiu deťmi a tryskou pre pohodlnú aplikáciu.

Prípravok patrí medzi TOP účinné voľnedostupné produkty pri ochrane proti ploštici posteľnej!

Účinná látka: 2,8g / kg S-metoprén, 1,8g / kg pyretrin, 3,6g / kg PBO

Ďalšie informácie

Škodca

Blcha ľudská, Hmyz, Lezúci hmyz, Ploštíce

Quick Comparison

nastaveniePROTECT postrek proti ploštici a blche 500ml odstrániťBIOTOLL PRÁŠOK PROTI MRAVCOM 300g odstrániťLepidlo na hlodavce a hmyz 135g odstrániťBROS prášok proti mravcom 250g odstrániťCRYO - zmrazujúci sprej proti hmyzu 500ml odstrániťPROTECT® Combi, nástraha na ničenie čiernych mravcov, 3 ks odstrániť
ObrázokPROTECT postrek proti ploštici a blche 500mlBIOTOLL PRÁŠOK PROTI MRAVCOM 300gLepidlo na hlodavce a hmyz 135gBROS prášok proti mravcom 250gCRYO - zmrazujúci sprej proti hmyzu 500mlPROTECT® Combi
SKU170281479416671165951641016165
Hodnotenie
cena 14,80  4,20  2,50  4,60  12,90  6,40 
skladom

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

DostupnosťNa skladeNa skladeNa skladeNa skladeNa skladeNa sklade
Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Popis

Rozprašovač PROTECT® proti ploštici posteľnej a blche s rozprašovačom 

Insekticídna nástraha proti mravcom s dlhodobým účinkom vo forme prášku.Lepidlo NORAT na hlodavce a škodlivý hmyz je odolné voči vode, vlhku, nevysychá a zostáva mimoriadne lepkavé po dlhý čas.Univerzálny, rýchlo účinkujúci výrobok pre likvidáciu kolónií mravcov vo vnútorných i vonkajších priestoroch. možno použiť ako prášok alebo vodný roztok.CRYO - zmrazujúci sprej proti hmyzu je kvapalný sprej, ktorý vytvára aerosól s teplotou -40 stupňov čím paralyzuje hmyz zmrazením.

PROTECT® COMBI B nástraha na ničenie čiernych mravcov - ZARUČENÝ ÚČINOK V DOMÁCNOSTIACH

Obsah

PROTECT postrek proti ploštici a blche 500ml

Vhodný do vnútorných priestorov na ničenie krv sajúcich parazitov ako je ploštica a blcha.

Moderná formulácia zaručuje vynikajúcu vypudivosť a zároveň dlhotrvajúcu účinnosť pomocou účinnej látky S-metoprén, regulátor rastu hmyzu, ktorý preruší vývojové štádium jedincov.

Prípravok je vhodný aj na škodce, ktoré sú rezistentné na syntetické pyretroidy.

Rozprašovač je vybavený bezpečnostnou poistkou proti nechcenému použitiu deťmi a tryskou pre pohodlnú aplikáciu.

Prípravok patrí medzi TOP účinné voľnedostupné produkty pri ochrane proti ploštici posteľnej!

Účinná látka: 2,8g / kg S-metoprén, 1,8g / kg pyretrin, 3,6g / kg PBO

Charakteristika produktu

 • insekticídna nástraha s dlhodobým účinkom vo forme prášku
 • spoľahlivo ničí mravce, ktoré často prenikajú zvonku do vnútorných priestorov
 • ničí aj rybenky a muchy domáce
 • pôsobí ako kontaktný a požerový jed s predĺženým účinkom, ktorý zaručuje prenos do hniezda mravcov
  Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Lepidlo na hlodavce a hmyz 135g

Lepidlo NORAT na hlodavce a škodlivý hmyz je odolné voči vode, vlhku, nevysychá a zostáva mimoriadne lepkavé po dlhý čas.
 • Neobsahuje žiadne jedovaté látky.
 • Lepidlo je netoxické, nehorľavé, bez zápachu.
Objem balenia 135g

BROS prášok proti mravcom 250g

Prášok proti mravcom určený pre vnútorné priestory a tesné okolie domov: terasy, príjazdové cesty, chodníky, záhradné chatky, apod. Používať ako prášok alebo vodný roztok. Starostlivo vybraná živočíšna návnada zaručuje účinnosť produktu.

Charakteristika produktu

 • Prípravok proti mravcom s okamžitým účinkom.
 • Pre rozsypávanie na miestach výskytu mravcov, pre rozpúšťanie vo vode a aplikovanie na chodníkoch a terasách.
 • Prípravok obsahuje vysoko účinnú látku.
 • Mravce zanesú prípravok aj do hniezda, čím vyhubia celú kolóniu aj s kráľovnou.
 • Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

Univerzálny spôsob aplikácie ako:

Prášok na zasypanie: Nasypte asi 10 g prípravku na hniezdo alebo prístupovú cestu k nemu. Prášok bude do hniezda zanesený hmyzom a kolónie hmyzu bude zlikvidovaná. Kvapalina na polievanie: Rozpustite 100 g prášku v 2,5 litroch vody, riadne premiešajte a nalejte na hniezdo (asi 0,5 litra na hniezdo). Likviduje hmyz na mieste použitia preparátu. Prípravok sa používa ráno a večer. Mravce uhynú asi 24 hodín po aplikácii. Pokiaľ dôjde k odstráneniu produktu z miesta použitia vetrom alebo dažďom, opakujte postup.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.         Pozor H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. EUH208 Obsahuje permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky. Uchovávajte oddelene od potravín. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

permetrín 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g) Reg.č.: bio/485/D/18/CCHLP Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

CRYO - zmrazujúci sprej proti hmyzu 500ml - Účinné odstránenie lezúceho a lietajúceho hmyzu

Je účinný proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu, osím hniezdam, švábom, pavúkom, mravcom, blchám, plošticiam, švehliam a taktiež proti muchám, komárom, osiam, sršňom atď.   Výhody: • OKAMŽITÉ HUBENIE KAŽDÉHO DRUHU HMYZU • IDEÁLNY PRE CITLIVÉ MIESTA • PREDĹŽENÁ TRYSKA PRE OBLASTI S ŤAŽKÝM PRÍSTUPOM Zmes je klasifikovaná ako: Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Návod na použitie: 1. Namontujte predlžovaciu trubicu na difúzor. 2. Počkajte, kým hmyz spomalí alebo si sadne. 3. Držte aerosól dole trubicou a striekajte tlakom po dobu 2 až 3 sekundy približne 25 - 30 cm od hmyzu, až kým nie je hmyz paralyzovaný. 4. Proces ukončite, keď je hmyz zamrznutý alebo pokiaľ sa striekaním neobjaví vrstva mrazu. Použitie: Je možné ho použiť všade tam, kde je používanie biocídov regulované alebo zakázané. ORIGIN CRYO zmrazujúci sprej pomáha zbaviť sa škodlivého a nepríjemného hmyzu. Je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie, v otvorených priestoroch, ako sú kuchyne, priestory s potravinami a spálne. Pred použitím sa uistite, že ste sprej otestovali na malej ploche a buďte opatrní pri citlivých povrchoch Ďalšie informácie: Počkajte, kým hmyz spomalí alebo si sadne. Držte aerosól dole trubicou. Nepribližujte sa s predlžovacou trubicou príliš blízko hmyzu, pretože by ho mohol silný tlak odfúknuť. Nepoužívajte sprej pri zapojených elektrických zariadeniach v elektrickej sieti. Používajte sprej, len ak zariadenia nie sú pod elektrickým prúdom. Pred opätovným zapojením zariadenia k elektrickej sieti počkajte 5 minút od ukončenia používania. Pri sprejovaní nemierte na kožu, riziko vzniku popálenín. Nepretrepávajte aerosól, pokiaľ sprej používate ORIGIN CRYO H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením.  Nevystavujte teplotám nad 50 °C. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

PROTECT® Combi, nástraha na ničenie čiernych mravcov, 3 ks

Moderná nástraha je určená na použitie v interiéri. Zvláštna návnada neodolateľne vábi mravce k blistru. Nástraha odnášaná mravcami do hniezda zničí celú kolóniu - takto sa vyrieši zdroj problému. Dvojité zloženie zabezpečuje okamžité a dlhotrvajúce pôsobenie prípravku.
Návod na použitie: Pozdĺž značenia odrežte hornú uzatváraciu časť plastovej stanice s návnadou. Odlepte ochrannú fóliu z adhézneho povrchu na zadnej strane stanice a potom ju pripevnite vo vodorovnej alebo zvislej polohe na vhodný povrch pozdĺž migračnej cesty mravcov. Neaplikujte na pórovitú, skorodovanú omietku! Stanicu s návnadou dajte otvorom smerom hore alebo do strany, dávajte pozor, aby ste návnadu nerozsypali! Pre trvalý efekt je vhodné nástrahovú stanicu používať dlhodobo na jednom mieste. Nepoužívajte súčasne s výrobkom iné insekticídy alebo chemikálie, pretože to môže zhoršiť účinnosť nástrahy. Návnadu treba chrániť pred vlhkosťou! Ak zistíte, že mravce nenavštívili návnadu, presuňte stanicu na iné miesto. Prípravok nie je účinný proti faraónskym mravcom, preto odporúčame PROTECT nástrahu na faraónske mravce!

Škodca: mravec

Balenie: 3 x 2,5 gramové blistre v 1 balení Účinná látka: Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný uhlovodíkovým rozpúštadlom
Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Hmotnosť0.6
Rozmery------
Ďalšie informácie
Škodca

Blcha ľudská, Hmyz, Lezúci hmyz, Ploštíce

Škodca

Hmyz, Lezúci hmyz, Mravce

Škodca

Hlodavce, Hmyz, Myš, Potkan

Škodca

Hmyz, Lezúci hmyz, Mravce

Hmotnosť 0,6 kg
Objem

Škodca

Hmyz, Komáre, Lezúci hmyz, Lietajúci hmyz, Mravce, mucha, muchy, Osa, Ploštíce, sršeň, Švehla

Škodca

Mravce

PROTECT postrek proti ploštici a blche 500ml
Prezeráte si: PROTECT postrek proti ploštici a blche 500ml 14,80 
Pridať do košíka
Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť. Ostatné budú skryté. Presunutím myšou zmeníte poradie.
 • Obrázok
 • SKU
 • Hodnotenie
 • cena
 • skladom
 • Dostupnosť
 • Pridať do košíka
 • Popis
 • Obsah
 • Hmotnosť
 • Rozmery
 • Ďalšie informácie
 • Atribúty
 • Vlastné atribúty
 • Vlastné polia
Click outside to hide the comparison bar
Porovnaj
Nákupný vozík Zavrieť