Barion Pixel

Pachové-ohradníky.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

0917 417 448

Dostupnosť: Skladom

BROS repelent proti kliešťom na odevy 90ml

SKU: 16597

3,60 

Inovatívny výrobok, ktorý chráni pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú.

Po aplikácii na odev a obuv kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja.

Účinkuje ihneď po aplikácii a účinnosť si zachováva po dobu 20 dní.

Na sklade

Popis

BROS repelent proti kliešťom na odevy

Sprej s dvojitým účinkom, ktorý kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Nanáša sa na oblečenie a obuv a účinkuje okamžite. Má dlhodobý účinok a pri použití na oblečenie chráni až 20 dní.

Návod na použitie:

Pred použitím pretrepte. Rovnomerne naneste na oblečenie a obuv zo vzdialenosti 15 cm.

Nepoškodzuje vlnu, bavlnu ani nylon. Vyberte si málo viditeľné miesto a overte či sprej poškodzuje ostatné syntetické tkaniny alebo plasty.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

  Nebezpečenstvo

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodo­ bými účinkami.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispo­zícii obal alebo etiketu výrobku.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Nenanášajte na kožu. Neinhalujte výpary. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametrín 0,025% (0,025 g/100 g), Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g).

Reg.číslo: bio/1510/D/13/CCHLP.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Ďalšie informácie

Škodca

Hmyz, Kliešť

Quick Comparison

nastavenieBROS repelent proti kliešťom na odevy 90ml odstrániťBROS - el. odparovač pre deti proti komárom + 10 vankúšikov odstrániťBROS - ZELENÁ SILA spray proti komárom a kliešťom 90 ml odstrániťBROS repelentná pena proti komárom pre deti 90ml odstrániťBB Alert Active vysoko účinná pasca na odchyt ploštíc odstrániťBROS FEROMOX STANDARD lepová pasca na rýchlo lezúci hmyz odstrániť
ObrázokBROS repelent proti kliešťom na odevy 90mlBROS - el. odparovač pre deti proti komárom + 10 vankúšikovBROS - ZELENÁ SILA spray proti komárom a kliešťom 90 mlBROS repelentná pena proti komárom pre deti 90mlBB Alert Active vysoko účinná pasca na odchyt ploštícBROS FEROMOX STANDARD lepová pasca na rýchlo lezúci hmyz
SKU165971645416662166031639816540
Hodnotenie
cena 3,60  5,90  3,70  3,60  29,00  1,60 
skladom

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Na sklade

Nie je na sklade

Na sklade

DostupnosťNa skladeNa skladeNa skladeNa skladeNie je na skladeNa sklade
Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Pridať do košíka

Viac info

Pridať do košíka

PopisInovatívny výrobok, ktorý chráni pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú. Po aplikácii na odev a obuv kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Účinkuje ihneď po aplikácii a účinnosť si zachováva po dobu 20 dní.Elektrický odparovač chráni proti komárom a môže byť používaný dlhodobo, a to aj v miestnostiach, ktoré obývajú deti staršie ako 1 rok.Sprej odpudzujúci komáre, mušky a kliešte. Oleje získané z listov citrónového eukalyptu,odpudzujú blížiaci sa hmyz. Má príjemnú sviežu vôňu a nezanecháva mastné škvrny. Ochrana proti komárom a muškám na 6h a proti kliešťom najviac 2h. Produkt neobsahuje DEET ani iné chemikálie.Príjemne voňajúce pena zaisťuje účinnú ochranu proti komárom po dobu až 6 hodín.

BB Alert Active Lapač ploštíc je vysokoúčinná pasca určená na monitorovanie a odchyt ploštíc.

 
Uloví šváby a iný rýchlo lezúci hmyz.
Obsah

BROS repelent proti kliešťom na odevy

Sprej s dvojitým účinkom, ktorý kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Nanáša sa na oblečenie a obuv a účinkuje okamžite. Má dlhodobý účinok a pri použití na oblečenie chráni až 20 dní.

Návod na použitie:

Pred použitím pretrepte. Rovnomerne naneste na oblečenie a obuv zo vzdialenosti 15 cm. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu ani nylon. Vyberte si málo viditeľné miesto a overte či sprej poškodzuje ostatné syntetické tkaniny alebo plasty.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.   Nebezpečenstvo H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždi kožu. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodo­ bými účinkami. H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispo­zícii obal alebo etiketu výrobku. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Nenanášajte na kožu. Neinhalujte výpary. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametrín 0,025% (0,025 g/100 g), Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g). Reg.číslo: bio/1510/D/13/CCHLP. Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

BROS - elektrický odparovač pre deti proti komárom + 10 vankúšikov

Po zapojení odparovače do elektrickej zásuvky sa začne odparovať účinná látka, ktorá likviduje hmyz nachádzajúce sa vo vnútri miestnosti a súčasne bráni novému hmyzu vlietnuť dovnútra. Jedna náplň chráni miestnosť po dobu až 12 hodín, a to aj pri otvorených oknách. dávkovanie: 1 vankúšik na cca 12 hodín ochrany  

Zelená sila spray proti komárom a kliešťom

Sprej účinne odpudzujúci komáre (až 6 hodín) a kliešte (až 2 hodiny). Na báze rastlinných zložiek, produkt neobsahuje DEET. Obsahuje alou, ktorá dodatočne hydratuje a chráni pokožku. Má príjemnú sviežu vôňu a nezanecháva mastné škvrny.

Návod na použitie:

Aplikujte na oblečenie a miesta náchylné ku uhryznutiu zo vzdialenosti 15 cm . Pri nanášaní na hlavu a krk najprv produkt nastriekajte na dlane rúk a následne naneste na hlavu a krk.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny vyrobok, pouzivajte bezpecne.               Nebezpečenstvo H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC. EUH208 Obsahuje linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nenanášajte na detské dlane. Vhodné pre deti vo veku ≥ 3 roky. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p- menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 14,4% (14,4 g/100 g); geraniol 0,005% (0,005 g/100 g). Reg.č.: bio/2831/D/18/CCHLP Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

BROS repelentná pena proti komárom pre deti 90ml

Jemná pena s príjemnou vôňou zaisťuje účinnú ochranu pred komármi na dobu až 6 hodín. - pre deti staršie ako 1 rok - obsahuje D-panthenol Výrobok môže byť používaný už aj u detí starších ako 1 rok. Vďaka pridanému D-panthenolu pena zvlhčuje a zvláčňuje citlivú detskú pokožku. Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.
Frekvencia monitorovania závisí od citlivosti miesta a potenciálu výskytu ploštíc na danom mieste. BB Alert Active v kombinácii s BB Alert Aktivátorom aktívne priťahuje ploštice. Táto kombinácia slúži na okamžitý a presnejší monitoring výskytu ploštíc pred a po vykonaní dezinsekcie. Vložením BB Alert Aktivátora do BB Alert Active vznikne imitácia žijúceho cicavca. V tomto prípade sú okolo BB Alert Aktivátora umiestnené hroty, ktoré napodobňujú chĺpky cicavcov. Výhody - vysokokvalitné lepidlo zabraňuje úniku ploštice - ľahká výmena aktivátora Dávkovanie: 1 ks / 1 miesto výskytu Použitie: ploštica posteľná Aplikácia: vložením aktivátora do pasce

Monitorovací systém Bed Bug - Pokyny

Obsah:
 1. Držiak aktivátora BB Alert – 1 ks
 2. Kryt BB Alert – 1 ks
 3. Podložka na koberec pre BB Alert – 1 ks
Monitor BB Alert dosahuje najlepšie výsledky pri nočnom používaní, v čase maximálnej aktivity ploštíc. Najlepšie je ho aktivovať medzi 18.00 a 21.00 a pred kontrolou ponechať aspoň 12 hodín v pokoji. Aktivátor pôsobí maximálne 24 hodín.

Použitie na pevných a plochých podkladoch:

 • Z dvoj balenia vytiahnite JEDEN červený aktivátor BBA-1 a zatrasením ho aktivujte.
 • Z držiaka aktivátora zložte kryt a vrecko s aktivátorom položte do stredu. Kryt monitora položte opatrne na držiak aktivátora tak, aby kolíky zapadli do otvorov v jeho rohoch.
Použitie na kobercoch
 • Zoberte kobercovú podložku, z jej spodnej strany odstráňte ochranný papier a prilepte ju na koberec. Odstráňte ochranný papier aj z hornej strany.
 • Z držiaka aktivátora odstráňte kryt a držiak prilepte na kobercovú podložku.
 • Vytiahnite jedno červené vrecko s aktivátorom, zatrasením ho aktivujte a položte do stredu držiaka aktivátora.
 • Kryt monitora položte opatrne na držiak aktivátora tak, aby kolíky zapadli do otvorov v jeho rohoch.
Umiestnenie:
 • Minimálne jeden monitor (lepšie však dva) položte na miesta so zvýšenou aktivitou ploštíc, t.j. k nohám na konci postele, pod nábytok vedľa postele, do blízkosti pravdepodobného hostiteľa alebo skrýše ploštíc.
 • Nepokladajte ho na otvorené miesta, napr. do stredu izby.
 • Pri kontrole odstráňte kryt monitora (prípadne kobercovú podložku) a skontrolujte, či na lepkavých častiach držiaka aktivátora (a kobercovej podložky) nie je zachytený hmyz. (Pozrite samostatný návod.)
 • Na spodok monitora zaznamenajte umiestnenie, číslo izby a dátum.
 • Pri proaktívnom monitorovaní by ste mali monitor používať a kontrolovať pravidelne v rámci 5-dňovej monitorovacej periódy.
 • Pravidelným používaním a kontrolou môžete overiť efektivitu dezinsekcie.
 • Pri likvidácii dodržujte miestne predpisy o nakladaní s odpadmi.
Aktivátor BB Alert je určený na používanie výhradne v kombinácii so systémom BB Alert.

BROS FEROMOX STANDARD lepová pasca na rýchlo lezúci hmyz

Lepidlo zabezpečuje efektívnosť pascí po dobu štyroch mesiacov odo dňa jeho použita. Môže byť použitý v oblastiach, kde sú deti, chorí a ľudia s alergiami. Neobsahuje chemické insekticídy. Používajte: biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.
Hmotnosť
Rozmery------
Ďalšie informácie
Škodca

Hmyz, Kliešť

Škodca

Hmyz, Komáre, Lietajúci hmyz

Škodca

Hmyz, Kliešť, Komáre

Škodca

Hmyz, Kliešť, Komáre

Škodca

Hmyz, Lezúci hmyz, Ploštíce

Škodca

Hmyz, Lezúci hmyz, Šváby

BROS repelent proti kliešťom na odevy 90ml
Prezeráte si: BROS repelent proti kliešťom na odevy 90ml 3,60 
Pridať do košíka
Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť. Ostatné budú skryté. Presunutím myšou zmeníte poradie.
 • Obrázok
 • SKU
 • Hodnotenie
 • cena
 • skladom
 • Dostupnosť
 • Pridať do košíka
 • Popis
 • Obsah
 • Hmotnosť
 • Rozmery
 • Ďalšie informácie
 • Atribúty
 • Vlastné atribúty
 • Vlastné polia
Click outside to hide the comparison bar
Porovnaj
Nákupný vozík Zavrieť